MM Data Recovery Grójec – Odzyskiwanie Danych

Projekt bez nazwy

Odzyskiwanie danych z urządzeń mobilnych

Specjalizuję się w odzyskiwaniu danych z urządzeń mobilnych, w tym telefonów komórkowych, tabletów i smartfonów, które zostały uszkodzone na skutek zalania lub przywrócenia do ustawień fabrycznych. Pomagam odzyskać dane z urządzeń, które nie włączają się, zostały zalane, przywrócone do ustawień fabrycznych, skasowane i uszkodzone.

Urządzenia te zapisują dane, nawet te usunięte, w swojej pamięci. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń i oprogramowania jestem w stanie odzyskać te informacje. Ważne jest, aby zaprzestać używania urządzenia po utracie danych, ponieważ dalsze korzystanie może nadpisać sektory pamięci, z których chcemy je odzyskać. W takim przypadku odzyskanie danych może okazać się niemożliwe.

Rodzaje Uszkodzeń Telefonów, z Których Odzyskuję Utracone Dane:

Dane zostały usunięte z urządzenia świadomie lub przypadkowo poprzez skasowanie, aktualizację systemu, przywrócenie do ustawień fabrycznych 

Utrata danych nastąpiła w wyniku zalania telefonu, upadku, zgniecenia, pęknięcia ekranu, zwarcia, spalenia, uszkodzenia ekranu, lub uszkodzenia płyty głównej telefonu.

Odzyskiwanie danych z urządzeń mobilnych

Specjalizuję się w odzyskiwaniu danych z urządzeń mobilnych, w tym telefonów komórkowych, tabletów i smartfonów, które zostały uszkodzone na skutek zalania lub przywrócenia do ustawień fabrycznych. Pomagam odzyskać dane z urządzeń, które nie włączają się, zostały zalane, przywrócone do ustawień fabrycznych, skasowane i uszkodzone.

Urządzenia te zapisują dane, nawet te usunięte, w swojej pamięci. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń i oprogramowania jestem w stanie odzyskać te informacje. Ważne jest, aby zaprzestać używania urządzenia po utracie danych, ponieważ dalsze korzystanie może nadpisać sektory pamięci, z których chcemy je odzyskać. W takim przypadku odzyskanie danych może okazać się niemożliwe.

Rodzaje Uszkodzeń Telefonów, z Których Odzyskuję Utracone Dane:

Dane zostały usunięte z urządzenia świadomie lub przypadkowo poprzez skasowanie, aktualizację systemu, przywrócenie do ustawień fabrycznych 

Utrata danych nastąpiła w wyniku zalania telefonu, upadku, zgniecenia, pęknięcia ekranu, zwarcia, spalenia, uszkodzenia ekranu, lub uszkodzenia płyty głównej telefonu.

Metody Odzyskiwania Danych

Chip-Off, ISP, Rootowanie Telefonu co to jest?

Metoda Chip-Off

polega na fizycznym demontażu układu pamięci (zazwyczaj pamięci flash) z urządzenia, a następnie odczytaniu zawartych na nim danych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Dlaczego się ją stosuje:

 • Używana, gdy urządzenie jest uszkodzone i nie można uzyskać dostępu do danych w tradycyjny sposób.

 • Skuteczna, gdy inne metody zawiodły, np. przy uszkodzeniu płyty głównej.

Inwazyjność:

 • Wysoka inwazyjność, ponieważ wymaga fizycznego demontażu komponentów urządzenia, co może prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

Metoda ISP

polega na podłączeniu się bezpośrednio do wyprowadzeń układu pamięci na płycie głównej urządzenia, umożliwiając bezpośredni odczyt i zapis danych bez konieczności demontażu układu.

Dlaczego się ją stosuje:

 • Stosowana, gdy dostęp do danych jest zablokowany przez uszkodzenia systemowe lub blokady programowe.
 • Pozwala na odzyskiwanie danych bez fizycznego demontażu pamięci, co jest mniej ryzykowne dla integralności urządzenia.

Inwazyjność:

 • Umiarkowana inwazyjność, ponieważ wymaga lutowania przewodów do układu, ale nie niszczy samego urządzenia w takim stopniu jak Chip-Off.

Rootowanie telefonu

to proces uzyskiwania pełnych uprawnień administratora (root) na urządzeniu z systemem Android. Dzięki temu można uzyskać dostęp do wszystkich plików systemowych i wykonywać operacje, które są niedostępne dla zwykłego użytkownika.

Dlaczego się ją stosuje:

 • Rootowanie jest używane do odzyskiwania danych z zablokowanych urządzeń, gdzie dostęp do danych jest ograniczony przez system operacyjny.
 • Umożliwia instalowanie specjalistycznych aplikacji do odzyskiwania danych, które wymagają dostępu root.

Inwazyjność:

 • Niska inwazyjność, ponieważ nie wymaga fizycznej ingerencji w sprzęt, ale niesie ryzyko utraty gwarancji i potencjalne problemy z bezpieczeństwem.

Porównanie Metod

MetodaOpisDlaczego się ją stosujeInwazyjność
Chip-OffDemontaż układu pamięciUszkodzone urządzenia, brak innych opcjiWysoka – fizyczne usunięcie pamięci
ISP (In-System Programming)Podłączenie do wyprowadzeń pamięciBlokady programowe, uszkodzenia systemoweUmiarkowana – wymaga lutowania
Rootowanie TelefonuUzyskanie uprawnień rootZablokowane urządzenia, dostęp do systemuNiska – ingerencja w system operacyjny

Wnioski

Każda z tych metod ma swoje specyficzne zastosowania i poziomy inwazyjności. Chip-Off jest najbardziej inwazyjną metodą i jest stosowany, gdy inne opcje zawodzą. ISP jest umiarkowanie inwazyjne i często skuteczne w sytuacjach, gdy dostęp do pamięci jest utrudniony, ale nie niemożliwy. Rootowanie jest najmniej inwazyjne i najczęściej stosowane w przypadkach, gdy problemem są ograniczenia systemowe, a nie fizyczne uszkodzenia urządzenia.

Zastosowanie tych metod zależy od specyficznych okoliczności i stanu technicznego urządzenia, a wybór odpowiedniej metody wymaga dokładnej analizy każdego przypadku.

Metoda zabezpieczenia Bezpieczny Start
(Secure Startup)

Bezpieczny Start (Secure Startup) to zaawansowana funkcja zabezpieczająca, która chroni urządzenie już na etapie uruchamiania systemu. Podczas procesu rozruchu, system weryfikuje integralność i autentyczność oprogramowania przed jego załadowaniem, zapewniając, że tylko zaufane i niezmodyfikowane oprogramowanie jest uruchamiane.

Kluczowe cechy Bezpiecznego Startu:

 • Weryfikacja integralności: System sprawdza integralność kluczowych plików systemowych, aby upewnić się, że nie zostały one zmienione przez złośliwe oprogramowanie.
 • Ochrona przed rootkitami: Uniemożliwia załadowanie ukrytych programów, które mogłyby działać na poziomie systemu operacyjnego, nie będąc wykrytymi przez standardowe oprogramowanie antywirusowe.
 • Wymaganie autoryzacji: Może wymagać podania hasła lub innego rodzaju autoryzacji użytkownika przed zakończeniem procesu uruchamiania, co dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Dlaczego warto korzystać z Bezpiecznego Startu:

 • Zwiększone bezpieczeństwo: Zapewnia ochronę przed szerokim zakresem ataków, w tym złośliwym oprogramowaniem, rootkitami i innymi zagrożeniami na poziomie systemu.
 • Zachowanie integralności danych: Chroni dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem i modyfikacjami.
 • Spokój użytkownika: Użytkownik może być pewny, że jego urządzenie uruchamia się w bezpiecznym środowisku, co minimalizuje ryzyko zainfekowania systemu od samego początku.

Wdrożenie funkcji Bezpiecznego Startu to istotny krok w zabezpieczeniu urządzenia i danych przed różnorodnymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Cennik usług

Metoda Chip-Off

od 1500 zł
Wybierz

Metoda SP

od 1000zł
Wybierz

Rootowanie Telefonu

od 800 zł
Wybierz

Ekspertyza

150 zł + VAT
Wybierz

Skorzystaj z poniższego formularza odczytu /odzyskania danych. Pamiętaj, aby wypełnić go bardzo dokładnie.

DANE KORESPONDENCYJNE ZLECAJĄCEGO:
INFORMACJE DOTYCZACE URZADZENIA/NOSNIKA

Regulamin usług

 1. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem lub dysponentem przekazywanego urządzenia i posiada nieograniczone prawo do dysponowania danymi oraz informacjami na nim zgromadzonymi, co poświadcza złożeniem podpisu i pełnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres kontaktowy oraz adres email, na który będą przesyłane informacje dotyczące realizacji zlecenia) pod przedstawionym do zaakceptowania własnoręcznym podpisem regulaminem usług.
 2. Zlecający oświadcza, że wszelkie zawarte dane i informacje na dostarczonym urządzeniu nie naruszają żadnych przepisów.
 3. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym urządzeniu w celu ich odczytu/odzyskania.
 4. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualną cenę odzyskania danych.
 5. Otwarcie urządzenia w celu zdiagnozowania zakresu uszkodzeń lub w celu odzyskania danych, może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia, uniemożliwiające jego dalsze, normalne użytkowanie, a także wiąże się z ewentualną utratą roszczeń gwarancyjnych, czego Zlecający jest świadomy.
 6. MM Data Recovery zobowiązuje się do podjęcia próby odczytu danych z powierzonego urządzenia zgodnie ze wskazaniami zlecającego.
 7. W celu precyzyjnej oceny ewentualnej możliwości wykonania usługi odzyskania danych konieczna jest pełna analiza urządzenia, która jest bezpłatna jeżeli po jej wykonaniu sprzęt pozostanie u MM Data Recovery w celu wykonania usługi odzysku/odczytu danych. W przypadku rezygnacji z usługi odzysku/odczytu danych zostanie pobrana opłata za analizę w wysokości 150 zł netto + VAT.
 8. Po wykonaniu odczytu/analizy danych z powierzonego urządzenia i przekazaniu ich zlecającemu będą one zabezpieczane przez okres 7 dni po czym zostaną usunięte ze wszystkich nośników, które służyły do ich przetwarzania i analizy.
 9. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odczytu/odzyskiwania danych stanowią tajemnicę MM Data Recovery.
 10. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone (sejf )przez MM Data Recovery do momentu ich odbioru przez Zlecającego.
 11. MM Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym urządzeniu.
 12. MM Data Recovery zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody oraz do ochrony powierzonych danych.
 13. MM Data Recovery oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym, a osobami trzecimi, związanymi w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 14. Rezygnacja z realizacji zlecenia wiąże się z odesłaniem urządzenia na adres wskazany przez klienta, bądź wydaniem go w siedzibie firmy. Koszty przesyłki urządzenia do klienta w przypadku odesłania urządzenia obciążają Zlecającego.
 15. MM Data Recovery informuje, że w przypadku nieodebrania urządzenia w terminie 7 dni od daty wskazanego zakończenia jego realizacji będzie naliczał opłatę za magazynowanie powierzonego sprzętu w szafie pancernej w wysokości 20 zł netto za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku nieodebrania urządzenia w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia zlecenia urządzenie przechodzi na własność firmy MM Data Recovery  i zostanie zutylizowane, na co zlecający wyraża zgodę.
 16. Wszelkie działania związane z odzyskaniem lub odczytem danych podejmowane są z najwyższą starannością. Wykonywane czynności nie dają jednak 100% pewności odzyskania/odczytu danych z urządzenia/nośnika danych.
 17. MM Data Recovery nie odpowiada za wady fizyczne lub ukryte dostarczonego urządzenia, które to mogą się ujawnić dopiero podczas przeprowadzania ekspertyzy uszkodzeń lub w czasie odczytu.
 18. MM Data Recovery nie odpowiada za ukryte uszkodzenia danych i wady fizyczne na dostarczonym urządzeniu.
MM Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu dostarczonego urządzenia lub danych znajdujących się na nim na skutek przeprowadzonych czynności zmierzających do odzyskania danych.
Uprzejmie informujemy, że firma MM Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za działania firm kurierskich oraz za niewłaściwie zapakowane paczki przed wysyłką. Paczka przed wysyłką musi być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona, aby zapewnić jej bezpieczne dostarczenie.